Политика за поверителност

Общи

Настоящата политика за защита на личните данни е неразделна част от Общите условия на “Ди Екс Ей Софт” и обхваща въпросите, свързани с личните данни, вкл. каква информация събираме като Администратор на лични данни, как я използваме и какви права имат потребителите в тази връзка.
“Ди Екс Ей Софт” има качеството администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (наричан по-долу за краткост „Регламент“).

Идентификация на администратора:
“Ди Екс Ей Софт” 
Седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, Стамат Икономов 13 Б  
ЕИК:
207601071
ДДС номер:
BG207601071
МОЛ:
Христо Димитров, Деян Пандурски, Александър Черноземски

“Ди Екс Ей Софт” третира като лични данни всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, чрез която същото може да бъде идентифицирано. Обработването на лични данни представлява действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

I. Как събираме информация за Вас?

 1. Ние събираме лични данни, след изрично съгласие на лицето, за което се отнасят. Когато се регистрирате на нашия сайт или използвате някоя от формите, Вие ни предоставяте определена информация доброволно, която ние обработваме и съхраняваме. Тази информация може да включва: име, презиме, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, коментари и всяка друга информация, която ни предоставяте. Възможно е да изберете да споделяте с нас данни за местоположението или снимки. Възможно е да предпочетем да намалим обема на данните, които съхраняваме и обработваме, съобразно целите на обработката.
  При договорни взаимоотношение, с цел изпълнението на договора ние задължително получаваме следните лични данни: име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес, имейл, телефонен номер.
 2. В случай, че решите да закупите продукт или да поръчате определена услуга посредством сайта dxasoft.com, ние събираме информация за адрес, телефонен номер и подробности за продукта или услугата, които сте поръчали.
 3. При свързване на вашия профил с профила си във Facebook или Google или с други услуги на трети страни, ние получаваме и информацията от тези профили (например приятели или контакти). Информацията, която получаваме от тези услуги, зависи от настройките и от декларациите за поверителност, така че всяко лице следва да провери какви са те.
 4. Също така, ние получаваме техническа информация, когато използвате нашия сайт. Всеки път, когато използвате сайта или друга интернет услуга, системата създава и записва определена информация автоматично. Ето някои от категориите информация, която събираме:
  1. Данни в регистрационните файлове. Когато използвате сайта, нашите сървъри записват информация (“данни от дневника” или “log data”), включително информация, която браузърът ви автоматично изпраща при посещение на уеб сайт или мобилното ви приложение автоматично изпраща, когато го използвате. Тези данни от дневника включват адреса на интернет протокола, адреса и активността на посещаваните от вас уеб сайтове, търсения, тип и настройки на браузъра, дата и час на заявката ви, как сте използвали сайта, данните за “бисквитките” и данните за устройствата. Ако искате да получите повече подробности за информацията, която ние събираме – свържете се с нас чрез формата за контакт.
  2. Данни за “бисквитките”. Ние също така използваме “бисквитки” (малки текстови файлове, изпратени от вашия компютър всеки път, когато посещавате нашия уеб сайт) или подобни технологии за улавяне на данни. Когато използваме “бисквитки” или други подобни технологии, ние използваме “бисквитки” на сесията (продължават, докато затворите браузъра си) или постоянните “бисквитки” (които продължават, докато вие или браузърът ви ги изтрият). Например, ние използваме “бисквитки”, за да съхраняваме вашите езикови предпочитания или други настройки, така че не е нужно да ги настройвате всеки път, когато посещавате сайта. Някои от “бисквитките”, които използваме, са свързани с профила ви (включително информация за вас, като например имейл адреса, който сте ни дали), а други “бисквитки” не са. За по-подробна информация за това как използваме “бисквитките”, моля, прегледайте правилата ни за “бисквитките”.
  3. Информация за устройството. В допълнение към данните в дневника, ние събираме информация за устройството, чрез което използвате нашия уеб сайт, включително тип устройство, операционна система, настройки, уникални идентификатори на устройства и данни за сривове, които ни помагат да разберем, когато нещо се счупи. Дали събираме част или цялата информация, често зависи от типа на устройството, което използвате и от настройките му. Например има различни типове информация в зависимост от това дали използвате Mac, компютър, iPhone или телефон с Android. За да научите повече за това, каква информация прави вашето устройство достъпни за нас, моля, проверете и правилата на производителя на устройството или доставчика на софтуер.

II. Какво правим с информацията, която събираме. Цели и срок на обработката:

Цели

“Ди Екс Ей Софт ООД” обработва и съхранява личнитe данни, посочени по-горе единствено с цел изпълнение на договорните си задължения и по-точно обработване на заявките на своите потребители, извършване на доставка, както и за следните цели:

 1. На основание чл. 6, т.1, буква „б” от Регламента – за осъществяване на преддоговорни отношения;
 2. На основание чл. 6, т.1, буква „б” от Регламента – за изпълнение на вече възникнали договорни задължения.
 3. На основание чл. 6, ал. 1, буква „а” и чл. 7 от Регламента – за неперсонализирана реклама;
 4. На основание чл. 6, ал. 1, буква „а” и чл. 7 от Регламента – за персонализирана реклама;
 5. На основание чл. 22, ал. 2, буква „в”, чл. 6, ал. 1, буква „а” и чл. 7 от Регламента – за извършване на персонализирана оценка на информация;
 6. На основание чл. 6, ал. 1, буква „е” – за маркетингови цели.
 7. На основание чл. 6, ал. 1, буква „е” от Регламента – за ретаргетинг във връзка с целите на маркетинга, ремаркетинга или оптимизацията;

Срок

Данните се съхраняват и обработват докато акаунтът на потребителя е действащ и 1 година след деактивирането или изтриването му, както и докато има нужда от нея за предоставяне на услугите ни. В случай, че лицето направи съответната заявка, информацията се унищожава незабавно.

III. Права, които може да упражните във връзка с вашите лични данни:

Всички права се упражняват, а съответните искания и уведомления във връзка с правата на субектите на данни, се депозират чрез ФОРМАТА ЗА КОНТАКТ ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЧНИТЕ ДАННИ по e-mail или по пощата на адреса на управление, посочен по-горе. Исканията се правят по начин, който позволява да се идентифицира самоличността на заявителя. По отношение на някои права, възможно е да бъдат приложими технически възможности за упражняването им, например Бутон за отписване. При всички случаи, администраторът следва да отговори на искането или да се произнесе по отношение на обявеното право на предоставения във формата за контакт адрес или е-мейл, в срок от един месец от получаването й.

Според Общия регламент за защита на личните данни субектът на данни има право на:

Субектите на данни имат право да подадат ЖАЛБА срещу администратор и/или обработващ лични данни за нарушение на правата им по Регламент (ЕС) 2016/679 и/или Закона за защита на личните данни или  СИГНАЛ за нарушение на законодателството, когато нe са засегнати правата Ви.
Жалбата или сигналът трябва да съдържат:

Можете да подадете жалба или сигнал в Комисията за защита на личните данни по един от следните начини: